+45 4250 9024
mette@rearch.dk

Hvorfor

Det mest bæredygtige byggeri er det vi ikke bygger.
Der bruges enormt mange af jordens ressourcer på at fremstille byggematerialer og på transportere byggematerialer. Det er tung transport og det er transport over store afstande. Vi kan mindske overtrækket på jordens ressourcer ved at vælge lokalt fremstillede materialer og ved at vælge materialer der kræver få energiressourcer at fremstille. Desuden bør vi sørge for god vedligeholdelse af materialerne så de holder længst muligt.

REarch er en arkitektvirksomhed, der har til formål at designe og facilitere involverende forandringsprocesser så bæredygtighed og væredygtighed danner et stærkt fundament for de fysiske rammer.

Genbrug og genanvend mest muligt.
For at sikre bygningen længst mulig relevant brug skal vi tilpasse bygningen til de aktuelle behov. Hvis vores behov ændrer sig så skal vi se på om bygningen kan tilpasses frem for at bygge nyt. Ofte kan det være en god ide at forsøge at bygge om i ældre bygninger ved at genbruge eksisterende bygningsmaterialer. I nyere byggeri vil jeg også anbefale at kigge i retning af genbrug og genanvendelse for at mindske trykket på jordens ressourcer. Det mest bæredygtige byggeri er det vi ikke bygger.

Jeg arbejder ud fra devisen LESS is MORE.
I praksis betyder det at jeg altid søger at bygge og ombygge mindst muligt og samtidig få den størst mulige effekt. Mindst mulig indgriben for størst mulig gevinst. For at nå den bedst mulige løsning er brugerinddragelse, involvering og samskabelse essentielt. Vi har alle ret og pligt til at bidrage. Når vi bringer vores viden, kompetence og energi sammen bliver vi stærke. Vi tager ansvar for os selv og for fælleskabet. Vi giver tillid til hinanden og til fællesskabet. Der er brug for alle.

Her kan du læse mere om hvordan jeg arbejder i REarch for at opfylde mit formål.

Du er velkommen til at connecte med mig på Linked In hvor jeg poster emner af relevant indenfor bæredygtigt byggeri, forandringsledelse og arbejdslyst.