+45 4250 9024
mette@rearch.dk

Hvordan

Involvering og kommunikation.
En proces er sjældent lineær og kan næppe forudsiges til punkt og prikke fra start. For at have det rette grundlag vil jeg anbefale at starte med dataindsamling og analyse. På denne vis sikres at vi kender udgangspunktet A inden vi designer processen og vejen til målet B.
For at kunne skabe tryghed i processen for alle involverede er det vigtigt at formidle og kommunikere både det der er svært og nyt og samtidig gøre det muligt at arbejde med. Jeg anvender ofte tegningen som redskab fordi den formår at skære budskabet helt ind til benet. Det er min erfaring at tegningen kommunikere i øjenhøjde og derfor indbyder til ligeværdigt samarbejde i langt højere grad end andre kommunikationsformer. Jeg anvender derfor tegning både som kommunikation og som involverende værktøj ved brugerinddragelse.

Tryghed i forandringsprocessen.
Forandring kan være svært og en forandringsproces kan derfor møde modstand. Det er vigtigt for mig at pointere at modstand også er engagement. Det er energi der kommer ud på en negativ måde. Jeg anbefaler at inddrage alle i processen og at lytte til dem. Vi er alle eksperter på hver vores felt, men ingen af os er eksperter på alle felter. Vi må løfte i flok.
Der findes mange forskellige redskaber at gribe fat i for at lede en forandringsproces fra A til B. Min erfaring er at vi kan planlægge og designe os ud af en del af det, men at vi også vil møde uforudsete forhindringer undervejs som kræver at vi reviderer vores planlægning og finder nye redskaber frem.

Jeg tager gerne en uforpligtende snak om dit projekt hvor vi kan kortlægge omfang og behov.  Du finder kontaktformular her

Læs videre her om hvad jeg konkret gør for at tilføre dig og din virksomhed værdi.

Du er velkommen til at forbinde med mig på Linked In.