+45 4250 9024
mette@rearch.dk

Hvad

Menneskene i bygningen.
Jeg arbejder, som arkitekt, med koblingen mellem de fysiske rammer, forandringsledelse og væredygtighed – i form af arbejdslyst. Det betyder sådan frit oversat at jeg arbejder med menneskene i bygningen. De fysiske rammer er skallen omkring det liv der skal leves. Derfor er det vigtigt at definere hvilket liv der ønskes for at kunne skabe de optimale fysiske rammer.

Fysiske rammer.
Udgangspunktet er den nuværende brug af de eksisterende fysiske rammer. Gennem analyse af data udpeges fokuspunkter. En gennemgang af bygningen kan kortlægge potentialerne. Sammen med brugere og andre interessenter identificeres det fremtidige scenarie.
Hvordan vil vi arbejde i fremtiden så vi sikrer den gode opgaveløsning og har kerneopgaven i centrum?
Hvordan synliggør vi vores værdier så det ikke blot er noget vi siger og gør, men også noget vi lever?
Hvordan sikrer vi den god arbejdsplads så vi kan fastholde eksisterende medarbejdere og rekruttere nye spændende profiler?

Forandringsledelse.
Det kan være rigtig vanskeligt for mange at være i forandring fordi vi finder tryghed i det velkendte. Det ukendte opleves umiddelbart som utrygt. Utryghed kan komme til udtryk på mange forskellige måder og de er ikke alle lige hensigtmæssige.
Ved at inddrage alle brugere og interessenter i processen bliver der rum til at komme af med utrygheden. Der skal være mulighed for at deltage indenfor en veldefineret ramme ligesom der også skal være mulighed for mere passive roller. Gennem visuel og grafisk kommunikation bliver processen synlig og skaber dermed tryghed.

Arbejdslyst og væredygtighed.
Bæredygtighed og væredygtighed bør gå hånd i hånd i ethvert projekt. Jeg har fokus på væredygtighed og arbejdslyst ved at sætte spot på samarbejdet i fællesskabet. Vi skal ikke være ens, men vi skal kende os selv for at vide hvad vi byder ind med – og vi skal kende hinanden for at vi kan spille hinanden stærke og dermed styrke fællesskabet.
Gennem arbejdslystmålinger, persontypeanalyser og konflikthåndteringsredskaber kan jeg facilitere udviklingsprocesser der sikrer væredygtigheden og bringer arbejdslysten i top. Vi har alle ret og pligt til at bidrage til fællesskabet. Med kommunikation i øjenhøjde skabes det fundament der gør det muligt.

Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak så vi i fællesskab kan åbne kassen med muligheder.

Du er velkommen til at forbinde med mig på Linked In – til gensidig inspiration og værdi.