+45 4250 9024
mette@rearch.dk

Hvad

Jeg arbejder, som arkitekt, med koblingen mellem de fysiske rammer, forandringsledelse og arbejdslyst. Det betyder sådan frit oversat at jeg arbejder med menneskene i bygningen.  

De fysiske rammer vi befinder os i har stor betydning for vores velbefindende og for vores opgaveløsning. Der ligger derfor en vigtig opgave i at sørge for at de fysiske rammer opfylder de aktuelle behov.

De fysiske rammer er de huse vi bor i, den arbejdsplads vi møder ind på, den skole eller institution vi afleverer vores børn i, den butik vi handler i, den sporthal vi mødes i …. Listen er uudtømmelig.

De fysiske rammer der udgør din arbejdsplads skal opfylde de aktuelle behov. Arbejdspladsens behov rummer både de enkelte medarbejderes behov, ledelsens behov, virksomhedens behov, arbejdsformens behov. Det er ikke ligegyldigt om du skal arbejde koncentreret eller om du skal videndele med dine kolleger.  Arbejdsdagen kan være fyldt med mange forskellige arbejdsopgaver og arbejdsformen som afføder forskellige behov.

Forandring er efterhånden den eneste konstant i et arbejdsliv. Livslang læring er en realitet og organisationsændringer står i kø. Det kan være svært at forandre når der er mennesker involveret. Der kan være vrede, sorg og frustration – og samtidig glæde og energi andre steder.

Forandringsledelse er at flytte sig fra A til B i en bevidst ledet proces. Det er at tage ansvar for den svære proces. Med god ledelse kommer både virksomhed og medarbejdere godt igennem processen og formår at implementere forandringerne.

Arbejdslyst er noget der kan arbejdes konkret med. Det er muligt at måle på hvilke parametre arbejdslysten er udfordret. Hos dig, i dit team eller i din virksomhed. Vi har alle, hver især, ansvar for arbejdslysten og med målepunkter og værktøjer er det nu muligt at arbejde konkret og målrettet for at højne arbejdslysten for den enkelte, for teamet og for hele virksomheden.

Min passion ligger i krydsfelterne mellem disse tre faktorer: Fysiske rammer, Forandringsledelse og Arbejdslyst.

Byggeprojekter er ofte en belastning for den enkelte og dermed også for arbejdspladsen og virksomheden. Derfor er det vigtigt at håndtere både selve ombygningen og den indvirkning ombygningen har på de mennesker der frivilligt eller ufrivilligt befinder sig i projektet.  

Når de fysiske rammer tilpasses nye behov og forandringsprocessen samtidig håndteres med øje for arbejdslysten kommer både virksomhed og medarbejdere bedst og stærkest i mål.

Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak så vi i fællesskab kan åbne kassen med muligheder.