+45 4250 9024
mette@rearch.dk

Cases

#01: Fokus på Kerneopgave og den trygge forandringsproces.
Medarbejdere fra flere forskellige adresser og flere forskellige faggrupper flyttede sammen på én adresse. De kom med forskellige kulturer, arbejdsmetoder, formelle og uformelle regelsæt. For at sikre et bæredygtigt og væredygtigt fundament blev alle medarbejde indbudt til fælles workshop hvor de arbejde med deres kerneopgave og gik på besøg i hinandens kerneopgave. De satte ord og billeder på deres frygt i forbindelse med de forandringer der stod foran dem. De vendte frygten om til ønsker og behov og fandt potentielle synergier og konflikter. Det dannede grobund for en god, åben og sund proces fra start til slut hvor utryghed blev lyttet til og håndteret konstruktivt og i fællesskab.

#02: Borgerfokus i konfliktfyldt farvand.
Flere borgernære funktioner der tidligere havde ligget på forskellige adresser flyttede sammen i ét hus. Under overskriften ”Borgeren i centrum” gennemgik vi huset hvor alle involverede gav udtryk for de muligheder og begrænsninger de så i forhold til deres behov. På borgersiden var anonymitet og tryghed essentielt, mens det på medarbejdersiden var opgaveløsning og sikkerhed der fyldte mest. Dialog og aktiv lytning var essentielt i processen der rummede mange potentielle konflikter. Resultatet er et velfungerende hus for både borgere og medarbejdere. En ekstra bonus er at medarbejdergrupperne har fået lettere adgang til hinanden og dermed en bedre opgaveløsning i de snitflader som betyder så meget for borgeren.

#03: Vækst skaber nye behov og pladsproblemer.
En virksomhed var vækstet og havde pladsproblemer i administrationen. Medarbejderne sad i storrumskontor, mens ledelsen sad på hver deres mindre kontor. Vi startede med at kortlægge nuværende arbejdsgange til brug for den videre opgaveløsning. Skitseforslag blev udarbejdet og viderebearbejdet med en stor grad af brugerinvolvering. Prøvehandlinger blev igangsat således at tiltagene kunne afprøves inden den nødvendige ombygning. Efter en testperiode på 100 dage er det nye fysiske setup officielt indviet og i fuld drift efter en god og konstruktiv proces.

Tilbagemelding fra projektdeltager:
Med Mette som projektleder er vi blevet mødt i øjenhøjde. Hun er nærværende og lyttende og agerer med respekt overfor de frustrationer og den sorg der kan opstå i en forandringsproces.