+45 4250 9024
mette@rearch.dk

Når unge tager ejerskab

Når unge tager ejerskab

En håndfuld forsigtige unge mennesker ventede pænt udenfor døren. Efter 4 timer i selskab med hinanden og med Kristina og jeg var de ikke så forsigtige længere. De var engagerede og de var klar til at handle på deres idéer.

Gennem forskellige øvelser dagen igennem kom vi omkring:

  • Kortlægning af nuværende status
  • Ideudvikling i relation til et specifikt udeareal
  • Risikoanalyse i projekt- og driftfase
  • Konkret handlingsplan – hvem gør hvad hvornår

Det konkrete projekt udspiller sig i Ryslinge, en landsby på Midtfyn. Ryslinge er en by i fællesskaber. Det står ved byskiltet – og det udleves i praksis. Byen er kendetegnet ved en udpræget ildsjælekultur hvor projekter vokser op nedefra og ingen, absolut ingen, skal komme og trykke noget ned fra oven.

Jeg bor selv i Ryslinge – derfor kan jeg godt tillade mig at karikere billedet lidt. -Og som voksen borger i byen kan jeg godt blive lidt bekymret for om ildsjælekulturen kan blive ved at næres.

Efter 4 timers workshop med de unge har jeg ikke længere den bekymring. Det blev meget tydeligt at de unge ikke vil modtage “nødhjælp” – de vil selv skabe. De vil tage ejerskab. De vil involvere sig. De vil prioritere fællesskabet.

Jeg glæder mig til at understøtte det fortsatte arbejde blandt disse initiativrige unge mennesker og jeg ser frem til at opleve deres succes når ringene spreder sig i vandet.

Status i skrivende stund er at der er gang i adskillige fondsansøgninger, markedsføring i lokalområdet samt planlægning af en event i de unges efterårsferie.

Jeg kan på det varmeste anbefale at indbyde til dialog og tværfagligt samarbejde.

BLÅ BOG

Mette Borg Borup
Bæredygtighedspilot
Arkitekt MAA, Lektor og Projektleder
Brænder for involverende processer hvor vi sammen skaber
de bæredygtige rammer til de aktuelle og fremtidige behov

Kristina Støttrup
Certificeret Børn Unge Coach samt Livs Karriere Coach
Brænder for at hjælpe unge med at se og genkende deres egne kvaliteter
og ressourcer så det kan stå stærkere i sig selv.
Metode: Nærværende, lyttende og spørgende.