+45 4250 9024
mette@rearch.dk

Verdensmål

Verdensmål

Corona situationen har udskudt den Verdensmålsdag jeg skulle have brugt dagen i dag på. Jeg skulle have afholdt en workshop under overskriften LESS is MORE. Indtil en ny dato bliver meldt ud fra arrangørerne kan du læse oplægget til workshoppen her:

LESS is MORE
når bæredygtighed og væredygtighed skaber et fælles fundament.

Byggebranchen står for en enormt stor del af vores samlede energiforbrug i verden.
Der bruges store mængder energi på at fremstille materialer og på at fragte materialer. Jo mere energi der er brugt på fremstilling og fragt – jo længere tid skal materialet bruges for at energiregnestykket går op.
Det betyder at vi i langt højere grad skal kunne skille bygninger ad og genbruge materialerne i andre bygninger og det betyder at vi i langt højere grad skal bevare hele bygninger og sørge for god vedligehold så materialerne kan holde længst muligt.
I workshoppen LESS is MORE kigger vi på den sidste del af dette – på at bevare hele bygninger. Vi er typisk gode til at bevare bygninger som vi synes er kønne og skønne, men vi er nødt til at finde en farbar vej til i langt højere grad at bevare alle typer bygninger.
Hvordan gør vi det uden at gå på kompromis?
Kom forbi LESS is MORE workshoppen – så kigger vi på det.
Centrale Verdensmål:
# 3 Sundhed og Trivsel
# 12 Forbrug og Produktion