+45 4250 9024
mette@rearch.dk

Det mest bæredygtige byggeri er det vi ikke bygger. Derfor skal vi i fællesskab finde de løsninger der bedst forener datidens byggerier med nutidens behov; for derved at række ind i fremtiden. REarch faciliterer processen. 

REarch er en arkitektvirksomhed der har til formål at designe og facilitere involverende forandringsprocesser så bæredygtighed og væredygtighed danner et stærkt fundament for de fysiske rammer. 

REarch løser opgaver indenfor følgende områder:
Fysiske rammer – så den eksisterende bygning bedst muligt løser virksomhedens aktuelle behov 
Arbejdslyst – så virksomhedens bæredygtighed og væredygtighed sikres
Forandringsledelse – så din virksomhed kommer trygt i mål med processen
 
Samskabende og involverende processer er vigtige for det gode resultat. Vi ved alle noget, men ingen af os ved alt. Vi har alle ret og pligt til at byde ind med vores viden. REarch skaber, faciliterer og driver de processer der giver rum til involvering, videndeling og samskabelse.